Servicii

Stimati clienti,

In conformitate cu OUG30 si OUG32, pe durata Starii de Urgenta, pot beneficia de o indemnizatie lunara egala cu 75% din venitul brut pe economie (aproximativ 2100lei net pe luna) persoanele care intrunesc urmatoarele conditii:

 • Nu au alt venit OFICIAL (salarii, pensii, dividente etc.) in afara de cel rezultat din activitatea independenta pe care o presteaza in cadrul entitatii economice care foloseste casa de marcat
 • Nu au datorii la stat
 • Nu sunt angajat nici la propria firma
 • Activitatea a avut de suferit in urma decretarii Starii de Urgenta

Daca indepliniti aceste conditii este necesara depunerea in format electronic a unui dosar la ANPIS Brasov.

Termenul limita pt. obtinerea indemnizatiei pentru perioada 16-31 martie 2020 este 10 aprilie 2020.

Pt. fiecare luna de Stare de Urgenta se depune acest dosar pana in data de 10 a lunii urmatoare.

Indemnizatia o pot cere cei care au diferite forme de organizare gen PFA, II, IF etc.
Dupa parerea noastra si cei care activeaza pe CNP (nu au firma si deci nu au CUI) in regim de turism (sau in general inchiriere de spatii) pot cere aceasta indemnizatie, dar vom vedea dupa prima luna daca se si aproba (incercarea nu costa)  

In calitate de partener al firmei BRAHMS INTERNATIONAL, care v-a livrat si va face service-ul la CASA de MARCAT, va anuntam ca va putem oferi acest serviciu.
Procedura pe care o utilizam presupune ca TOATE documentele necesare se transmit numai prin mijloace electronice deci nu este nevoie de nici un contact personal intre noi si dvs.

Daca sunteti interesati de acest serviciu va rog sa ne contactati prin una din modalitatile de comunicare de mai jos, preferabil prin EMAIL sau WhatsAPP.

SC 4 AMEF SRL
SEDIU:            Brașov, Str. Memorandului nr. 33 ap. 1A
E-MAIL:          office@4amef.ro
SMS si WAP:   0720400550
TELEFON:      0268401790
WEB:             office@4amef.ro

Cu stima,Administrator
Flavius Varga

Servicii lunare de descărcare și transmitere on-line
a raportărilor lunare pentru CASA de MARCAT
(AMEF) – Declarațiile A4200 și F4109 (descarca oferta)

În conformitate cu legislația în vigoare toți utilizatorii Caselor de Marcat sunt obligați să depună lunar on-line următoarele declarații:

 • A4200 în cazul în care în luna anterioră s-a emis cel puțin 1 bon fiscal;
 • F4109 în cazul în care în luna anterioară nu s-a emis nici un bon fiscal.

Declarațiile trebuie transmise în perioada calendaristică 1-20 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară. Depunerea acestor declarații presupune pe scurt parcurgerea următoarelor etape:

          1.- Extragerea din AMEF a informațiilor necesare declarațiilor sub forma unor fișiere.

Puteți efectua această operațiune cu ajutorul unor comenzi pe care le are orice AMEF, prin apăsarea unor taste. Fișierele se vor extrage pe un suport magnetic extern de tip SD CARD sau stick USB, funcție de modelul de AMEF. Există și posibilitatea extragerii acestor fișiere direct pe calculatorul dvs., cu ajutorul unor programe speciale și a unui cablu de date.

          2.- Aceste fișiere se prelucrează cu ajutorul unor programe puse la dipoziție de ANAF și rezultă un singur fișier PDF pentru fiecare AMEF.

          3.-  Acest fișier trebuie semnat cu o semnătură digitală autorizată și se transmite on-line la ANAF. ANAF răspunde on-line fie printr-un fișier de confirmare numit recipisă fie printr-un mesaj de eroare. Semnătura digitală cu care se semnează fișierul PDF trebuie să aparțină reprezentantului legal al firmei care utilizează AMEF, în mod normal Administratorului. Administratorul poate împuternici notarial o altă persoană ca să semneze digital declarațiile on-line, de exemplu pe persoana care îi ține contabilitatea sau pe o persoană de la firma noastră.

SERVICII OFERITE  de firma noastră

VARIANTA 1OBȚINEREA fișierului PDF și transmiterea lui către persoana desemnată care îl va semna digital și îl va transmite on-line către ANAF. Pentru ca noi să ajungem în posesia fișierelor de pe AMEF există următoarele metode :

          a) Veniți la firma noastră în fiecare lună, la o dată stabilită de comun acord, cu AMEF și noi extragem fișierele pe calculatoarele noastre cu ajutorul unor programe speciale;

          b) Extrageți dvs. pe un suport magnetic de tip SD CARD sau Stick USB fișierele din AMEF și veniți la firma noastră în fiecare lună, la o dată stabilită de comun acord, cu acest suport magnetic extern și atunci nu mai este nevoie să aduceți AMEF;

          c) Extrageți dvs. pe un suport magnetic de tip SD CARD sau Stick USB fișierele din AMEF, le copiați pe un calculator și ni le trimiteți atașate pe email.

          d) Funcție de modelul de Casă de Marcat vă achiziționați un program care descarcă direct pe calculatorul dvs. fișierele din Casa de Marcat și ni le trimiteți atașate pe email.

În toate cazurile, după ce intrăm în posesia fișierelor extrase de pe Casa de Marcat, noi le prelucrăm și obținem fișierul PDF pe care îl transmitem la o adresă de email pe care ne-o furnizați dvs., pesoanei care se va ocupa de semnarea digitală și de transmiterea on-line a declarației.

VARIANTA 2OBȚINEREA fișierului PDF, semnarea digitală, transmiterea on-line către ANAF, gestionarea recipiselor primite de la ANAF

În acest caz o să împuterniciți notarial o personă de la noi pentru semnarea digitală a declarațiilor și noi ne ocupăm de transmiterea lor on-line la ANAF.

Pentru ca noi să ajungem în posesia fișierelor de pe Casa de Marcat se va opta

pentru una dintre cel 4 variante descrise mai sus după care noi ne ocupăm de toate activitățile : prelucrarea fișierelor descărcate de pe Casa de Marcat, semnarea digitală, transmiterea on-line către ANAF, arhivarea și transmiterea către dvs. a recipisei de confirmare.

Tot noi ne ocupăm și de declarația F4109, în cazul că ne anunțați că nu ați folosit

Casa de Marcat în luna anterioară.
          Pentru obținerea dreptului de semnare digitală în numele dvs. vă oferim toată asistența necesară și anume:

 • Ne transmiteți pe email actele necesare (CUI și ACT identitate reprezentant legal = Administrator) sau ni le aduceți în copie
 • Noi le transmitem la Notar iar acesta ne anunță când Împuternicirea e gata
 • Vă anunțăm când să mergeți la Notar, semnați Împuternicirea și ne-o aduceți.

Prețul notarial convenit pentru Împuternicire este de 70lei

 • Noi ne ocupăm de înregistrarea la ANAF a Împuternicirii

ÎNCEPEREA FURNIZĂRII SERVICIILOR

Pentru orice variantă de servicii optați se va încheia un contract de furnizare

de servicii pentru 3 luni, 6 luni sau 12 luni cu plata anticipată în care se va specifica în mod obligatoriu:

 • Gama de servicii oferite
 • Tariful lunar funcție de modalitatea de lucru stabilită
 • Data până la care trebuie să ne furnizați fișierele
 • Eventual adresa de email unde vom transmite fișierul PDF, dacă nu ne împuterniciți pe noi să îl semnăm digital și să îl transmitem on-line către ANAF

Tariful lunar funcție de modul de lucru:

1.- Descărcăm noi fișierele de pe AMEF sau memoria externă cu venirea dvs. lunară la firmă și vă furnizăm fișierul PDF pentru semnarea digitală și transmiterea on-line la ANAF = 30lei

2.- Descărcați dvs. fișierele de pe AMEF și ni le transmiteți prin e-mail iar noi vă furnizăm fișierul PDF pentru semnarea digitală și transmiterea on-line la ANAF = 20lei

3.- Descărcăm noi fișierele de pe AMEF sau memoria externă cu venirea dvs. lunară la firmă, semnăm digital pe baza Împuternicirii notariale fițierul PDF obținut, îl transmitem on-line la ANAF și vă arhivăm și transmitem recipisa de la ANAF = 40lei

4.-  Descărcați dvs. fișierele de pe AMEF și ni le transmiteți prin e-mail iar noi semnăm digital pe baza Împuternicirii notariale fițierul PDF obținut, îl transmitem on-line la ANAF și vă arhivăm și transmitem recipisa de la ANAF = 30lei

Pentru încheierea unui contract pe 6 luni se oferă 1 lună de servicii gratis, iar pentru 12 luni se oferă 2 luni !

Oferta in format PDF o puteti descarca de AICI